Communicatie | Walter Tak | 06-14320272 | info@eenr.nl

Voorzitter | Walter Tak | voorzitter@eenr.nl
Secretaris | Myrna Damstra | secretaris@eenr.nl
Penningmeester | Dik Koster | penningmeester@eenr.nl
Contactpersoon projecten | Iris Oosting | contactprojecten@eenr.nl
Ledenadministratieleden@eenr.nl

Postadres:
Tingietersdonk 305
7326 NP Apeldoorn

Rekeningnummer E&R:
NL74 INGB 0002 9182 91