voorzitter | Martine Ensing - van der Meer | voorzitter@eenr.nl
Secretaris | Myrna Damstra | secretaris@eenr.nl | 06-57173094
Interim Penningmeester | Martine Ensing - van der Meer | penningmeester@eenr.nl
Contactpersoon projecten | Iris Oosting | contactprojecten@eenr.nl
Ledenadministratieleden@eenr.nl
Communicatieinfo@eenr.nl

Postadres:
Postbus 830
3300 AV Dordrecht

Bezoekadres:
Hertenstraat 14
8011 GT Zwolle

Rekeningnummer E&R:
NL74 INGB 0002 9182 91