Doel en Middelen (Artikel 3 statuten)

  1. De vereniging stelt zich ten doel om het evangelie van Jezus Christus te verbreiden.
    Zij wil op georganiseerde en opzettelijke wijze de opdracht tot evangeliseren vervullen jegens de mensen die door de plaatselijke evangelisatiecommissies niet of moeilijk kunnen worden bereikt. De vereniging beoogt met deze doelstelling het algemeen nut te dienen.
  2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door middel van centraal georganiseerde projecten. Ook kan de vereniging steun verlenen aan een project, georganiseerd vanuit een plaatselijke kerk.
  3. De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.
  4. De vereniging heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk.

Beloningsbeleid:                                        

De bestuurders, (commissie)leden en medewerkers van de vereniging E&R worden (conform de statuten) niet betaald. De (bestuurs)leden kunnen wel een onkostenvergoeding ontvangen die niet bovenmatig is.