Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Per 1 januari 2011 is de Vereniging E&R aangewezen door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam: Vereniging Evangelisatie en Recreatie (E&R)
KvK nummer: 40506277
Fiscaal nummer: 8053 13 114
Rekeningnummer: NL74 INGB 0002 9182 91

Contactgegevens bestuur

Beleidsplan

Verslag activiteiten