In 2022 bestaat de vereniging Evangelisatie & Recreatie 50 jaar. Ons jubileumjaar zijn we gestart met een intensieve samenwerking met Kerkpunt en Verre Naasten (vanaf 1 januari 2022). In het najaar willen we aandacht schenken aan ons 50-jarig jubileum.

  1. We willen vieren! Want we zijn dankbaar voor alle medewerkers, alle gesprekken, alle zegen en al het meeleven gedurende die 50 jaar.
  1. We willen vooruitkijken! En verlangen naar een nieuwe impuls:
  • Uitbreiding van het aantal projecten, in wijken, in buurten of op campings, ondersteund vanuit lokale kerken
  • Meer en nieuwe medewerkers betrekken bij de uitvoering van onze zomerse activiteiten
  • Werven van ‘Vrienden van E&R’: mensen die met ons meeleven, meebidden en meefinancieren