Leden: 0 - 10

Samenwerkende plaatselijke kerken:
Akergemeente Amsterdam

Periode
Nog niet bekend
Een week in de zomervakantie Scholen Regio Midden

Amsterdam

Vanuit E&R willen we graag lokaal werken om zo dichter bij de mensen te kunnen komen. Dan kunnen we de focus leggen op de liefde van God en tegelijk een luisterend oor zijn voor mensen uit de buurt.

We ondersteunen het werk van de wijkgemeente Chaudfontaine in Nieuw Sloten en de Akergemeente in de wijk De Akker en De Punt. Beide wijkgemeenten willen stimuleren dat zij op een positieve manier betrokken zijn op elkaar om de onderlinge verbondenheid in de wijk te verstevigen.

Kenmerkend aan het project is de werkmethode waarbij mensen uit de buurt aangesproken en uitgenodigd worden voor de activiteiten van de wijkgemeenten Chaudfontaine en de Akergemeente. Zij vormen het hart van de organisatie en werken als wijkgemeenten veel samen. Zo is er een Huiskamer voor de Wijk, waarin heel veel activiteiten worden georganiseerd (taalcafé, ontmoeting, buurtmaaltijd, open gesprekskring, handwerkclub, taarten maken). Ook is er een zondagse eredienst. E&R biedt waar mogelijk ondersteuning aan deze activiteiten.

Het verlangen van Chaudfontaine en de Akergemeente is dat zij veel mensen mogen bereiken met de liefde van Jezus. Liefde verandert mensen. Samen hopen we in woorden en daden iets van Gods liefde te kunnen laten zien.

Wanneer de projectvorm jou aanspreekt meld je dan bij ons aan.

Projectgegevens

Soort project
Buurtproject
Projectlocatie
Anton Holzelsingel 6 1069 PN Amsterdam
E-mailadres
Projectbestuur
Willem Griffioen
Contactpersoon