Skip navigation MENU

Privacybeleid

E&R verzamelt persoonsgegevens van websitegebruikers en van donateurs en registreert die. Voorbeelden van persoonsgegevens die E&R registreert zijn: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, geslacht, adres, huisnummer, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer,  geboortedatum, IBAN rekeningnummer, IP-adres. Wij gebruiken de door jouw verstrekte gegevens om:

  • je donatie te kunnen verwerken
  • de relatie met jou te onderhouden
  • validatie voor onszelf en/of derden uit te voeren
  • nieuwe fondsen te werven
  • te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving
  • de website van E&R te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren

(NB: De persoonsgegevens van kinderen tot 16 jaar worden alleen verzameld en geregistreerd na uitdrukkelijke toestemming van één van de wettelijke vertegenwoordigers.)

Wij streven ernaar om je gegevens actueel te houden. Als je merkt dat de gegevens niet juist zijn, dan stellen wij het op prijs als je ons hierover informeert, zodat we het kunnen aanpassen. Je kunt contact met ons opnemen en ons ook vragen om een opgave van de persoonsgegevens die we van jou hebben geregistreerd. E&R zal je binnen vier weken een overzicht van deze gegevens verstrekken. Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, dan kun je contact opnemen om correcties door te geven of om de gegevens te verwijderen.

Behandeling van persoonsgegevens

Wij garanderen dat we zorgvuldig met je persoonsgegevens omgaan. Voor de uitvoering van (fondsenwervende) activiteiten maken we gebruik van zorgvuldig geselecteerde leveranciers (dataverwerkers). Persoonsgegevens worden door E&R nooit aan anderen gegeven of verkocht voor commerciële doeleinden. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

E-mails

Indien je als vriend, teamlid of websitebezoeker je e-mailadres aan E&R geeft, houden we je per e-mail op de hoogte van diverse activiteiten, projecten en producten. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor e-mails door de link te gebruiken die je onderaan elk e-mailbericht vindt.

Andere websites

Op de website van E&R vind je soms links naar websites van andere organisaties. E&R is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze sites omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die je bezoekt.

Beveiliging

Verre Naasten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die je achterlaat en de verwerking ervan. De website van Verre Naasten wordt gehost bij Antagonist B.V. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van je computer worden opgeslagen. Verre Naasten maakt gebruik van cookies. Wanneer je onze website bezoekt worden cookies op je computer opgeslagen.

Wijzigingen

E&R kan het privacy statement op ieder moment wijzigen. Op deze plaats kun je steeds het actuele privacy statement vinden.

Laatste wijzigingsdatum: 4 oktober 2022