Skip navigation MENU

E&R in de wijk – Nieuwsbrief maart

ER ZIJN VOOR DE BUURT…

E&R in de wijk zijn luchtige zomerweken, waarin lokale kerken optrekken met mensen uit hun eigen wijk. In een programma van één of twee weken staan teamleden vanuit de kerk elke dag klaar met een kop koffie, limonade, spel, creativiteit of gewoon een leuk gesprek. Misschien zijn zij wel de eersten die iemand groeten die dag. Misschien onderbreekt dat voetbaltoernooi de verveling voor een tiener die alleen thuis zit. Of is dat potje dammen wel waar een oudere naar uitkijkt die niet op vakantie kan.

…MET DE BOODSCHAP VAN GODS LIEFDE…

E&R in de wijk is er voor de wijk, heel praktisch. Het brengt mensen bij elkaar. Maar tegelijk wijst het mensen op God. Op een laagdrempelige, ongedwongen manier delen teamleden over hun geloof in Jezus. Door te zingen, te bidden en te vertellen. Zo zijn de zomerweken plekken waar Gods Koninkrijk zichtbaar, hoorbaar en voelbaar is. Waardevol mission-werk vanuit het gedeelde verlangen dat meer mensen Gods liefde mogen ontdekken!

…EN JONGEREN UITDAGEN DIE LIEFDE UIT TE LEVEN…

Lokale kerken die E&R in de wijk oppakken, kunnen ondersteuning krijgen van jongeren en ouderen uit andere kerken. Zo leren mensen in de praktijk op te trekken met een diversiteit aan mensen en hen iets van Gods liefde door te geven. E&R in de wijk is zo ook een broedplaats voor missionaire inzet.
In ons nieuwste promotiefilmpje (afgelopen zomer o.a. opgenomen in Dordrecht) zie je al deze elementen voorbijkomen. Ons verlangen is dat zo meer en meer mensen Jezus Christus aannemen als hun Verlosser en Hem daadwerkelijk gaan volgen in hun leven.

Meedoen

Benieuwd hoe jij kunt meedoen?