Skip navigation MENU

ANBI en bestuur

ANBI

E&R heeft een ANBI-keurmerk. Dat betekent dat jouw gift aan E&R aftrekbaar is. Hieronder vind je onze ANBI-gegevens:

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Eelko Kooistra (voorzitter), Cors Visser (secretaris, Kerkpunt) en Allard Treep (penningmeester, Verre Naasten).

Meedoen

Benieuwd hoe jij kunt meedoen?