Afgelopen januari was de jaarlijkse dag voor al onze projectbesturen om elkaar te ontmoeten.

Mooi dat we op deze manier ervaring uit konden wisselen en van elkaar konden leren.Onder leiding van Peter Wierenga hebben we op een interactieve manier nagedacht over de inhoud en visie van onze projecten. Het was een interessante middag waarna we vol enthousiasme verder zijn gegaan met de voorbereidingen voor komende zomer. Met als verbindende missie: Gods liefde uitdelen in onze samenleving!