Kenmerkend dit jaar zijn de woorden: “God voorziet”.

Vanwege het aanbod en Covid-19 werd pas op de dag voor het begin van het project duidelijk dat we  op do 19 t/m za 21 augustus met 4 teamleden waren. Zo konden we met tweetallen de boulevard op gaan.

Tijdens de 1e Bijbelstudie stonden we stil bij het geleid worden van de profeten door God. Elk van hen kreeg een opdracht. Niemand stond er alleen voor! We werden erdoor bemoedigd.

God gaf ons de kracht om met diverse mensen te spreken. Soms was dat moeilijk, maar soms ook heel mooi, omdat God zich in de Bijbel laat kennen als een God die geeft als wij Hem om iets vragen. Hij hielp ons om over onze eigen drempel heen te stappen om mensen op de boulevard aan te spreken. Daarbij gebruikten we de visitekaartjes van ‘Student Life’ waarbij mensen gevraagd wordt om in % aan te geven hoe belangrijk zij God, Spiritualiteit, Mensen of Spullen vinden. Ook gebruikten we ook andere materialen. Rust en vriendelijkheid vonden we belangrijk bij het aanspreken.

Beach Reach 2021

We mochten enkele mensen die verdriet hadden en/of teleurgesteld waren door anderen bijstaan of op weg helpen, door stil te staan bij het gebed of door hen te wijzen op de Alpha-cursus. Heel fijn was dat we vrijdag aan het eind van de middag en op zaterdag toevallig (?) een extra teamlid hadden waardoor we de Bijbelkiosk (die anders op dat moment dicht zou zijn) ook nog konden bemannen. Bijzonder was dat daar een jonge vrouw kwam die verlangde naar een goede kerkgemeenschap, waarbij er aan het eind van het gesprek toevallig (?) een mevrouw kwam die een leeftijdsgenoot kende van een kerk in Leiden met actieve leden, de woonplaats van deze jonge vrouw. Ook zijn vanuit de Bijbelkiosk enkele kinderbijbels verkocht. Zo werd duidelijk dat het goed was dat de Bijbelkiosk door ons tijdelijk bemand werd. Ook hebben we alle dagen ervaren dat God ons door Zijn Geest leidde om diverse mensen aan te spreken die Zijn nabijheid nodig hadden.

Als team mochten we elkaar inspireren en verrijken. God gebruikte ieder van ons met zijn eigen gaven. Hem willen we danken voor alles wat Hij gaf. Tegelijk willen we God bidden dat Hij met Zijn Heilige Geest verder werkt in de harten van de mensen die we aanspraken, maar ook in onze harten.

Vrijwilligers zijn nodig die zich in willen zetten voor de organisatie, zodat de projecten kunnen draaien. Zet die stap en weet je gedragen door God. Overweeg eens om volgend jaar zelf met een project van E&R mee te doen !