Gods liefde uitdelen

E&R evangelisatie & recreatie

Door het organiseren van zomerse projecten willen we Gods liefde verspreiden onder hen die dit nog missen in hun leven. Door recreatieve werkvormen willen we hen ontmoeten en daarbij getuigen van de liefde van God.

Naast de door ons zelf georganiseerde projecten willen we ook plaatselijke gemeenten helpen bij het vormgeven van lokale evangelisatie activiteiten.

Nieuws

22 januari 2022
Zwolle – Deze week ondertekenden Myrna Damstra (secretaris Vereniging E&R), Cors Visser (directeur...
20 september 2021
Kenmerkend dit jaar zijn de woorden: “God voorziet”. Vanwege het aanbod en Covid-19 werd pas op de...

projecten

Buurtproject
Campingproject, Zusterproject van E&R
Campingproject
Buurtproject
Buurtproject
Buurtproject
Theaterproject
Boulevardproject
Buurtproject

Bijbeltekst

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.  -- Johannes 13:34

Wij vragen uw gebed voor:

Het is ons gebed dat er weer genoeg mensen zullen zijn die deze zomer mee willen doen met onze projecten.

Vacatures

Voor de komende zomer zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers:

Bestuur
  • Communicatie
  • Bestuursleden
Projecten
  • Teamleden voor alle projecten