Gods liefde uitdelen

E&R evangelisatie & recreatie

Door het organiseren van zomerse projecten willen we Gods liefde verspreiden onder hen die dit nog missen in hun leven. Door recreatieve werkvormen willen we hen ontmoeten en daarbij getuigen van de liefde van God.

Naast de door ons zelf georganiseerde projecten willen we ook plaatselijke gemeenten helpen bij het vormgeven van lokale evangelisatie activiteiten.

Nieuws

23 april 2022
E&R staat voor Evangelisatie & Recreatie. Die twee woorden typeren precies wat we doen: op een...
29 maart 2022
Dit voorjaar organiseert Lume, samen met lokale kerken en vrouwen, een Feest van Licht: de Lume...

projecten

Campingproject, Zusterproject van E&R
Campingproject
Buurtproject
Theaterproject
Boulevardproject
Buurtproject

Bijbeltekst

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.  -- Johannes 13:34

Wij vragen uw gebed voor:

Het is ons gebed dat er weer genoeg mensen zullen zijn die deze zomer mee willen doen met onze projecten.