//Ben jij een toeschouwer of niet?

Ben jij een toeschouwer of niet?

Verstop jij je ook wel eens voor Jezus? Als je met dingen bezig bent, waarvan je weet dat Jezus dat niet fijn vindt. Als je achter je computer zit en… (vul zelf maar in.) Als je uit gaat en eens flink de bloemetjes buiten zet… Als je…

Zacheüs verstopte zich ook voor Jezus. Tussen het dichte bladerdek van een boom. Hij wilde Jezus wel eens zien, nu hij toch voorbij kwam. Zacheüs de toeschouwer, de man die op afstand wilde blijven.

Luie stoel
Herkenbaar voor je zelf? Ben je zelf ook dit toeschouwer?
De Bijbel, o heel interessant hoor. Je kunt er boeiend over discussiëren. Net als over de kerk en alles wat daar mis aan is. Over ambtsdragers die er niets van begrijpen. Over preken die je niets zeggen. Het is zo gemakkelijk om vanuit je luie stoel, of vanuit je hoog verheven boom, commentaar te hebben. Maar laat je je in je hart raken door het evangelie van Jezus Christus?

En herkenbaar voor die mensen op de camping, de boulevard of in de stad? Leuk hoor, wat die mensen van E&R doen. Interessant wat ze zeggen over die Jezus. Maar aan mijn lijf geen polonaise. Afstand houden; mij niet gezien.

Comfort-zone
Maar Jezus zag Zacheüs toch. Hoewel hij zich voor Jezus had verstopt. Hij riep hem uit zijn boom. Kom uit je comfort-zone. Hij wilde Zacheüs ontmoeten. Echt ontmoeten, want Jezus nodigde zichzelf uit in het huis van Zacheüs. Een echte ontmoeting in zijn privédomein. Een ontmoeting van hart tot hart.

Ook als lid van E&R kun je zulke ontmoetingen hebben. Van hart tot hart. Je voelt de Geest werken; wonderlijke woorden hoor je jezelf spreken. Woorden van genade en vergeving.
woorden van liefde, de liefde van Christus. Je hart gaat uit naar die ander, die ander die God niet kent. Je wilt hem of haar echt ontmoeten, om te vertellen over Jezus.
Maar bij woorden horen daden. Zacheüs ontving Jezus vol vreugde in zijn huis Hij gaf de helft van zijn bezittingen weg en vergoedde wie hij had afgeperst.

Ontmoeting
Woorden en daden gaan altijd samen. Soms gaat het Woord voorop. Je raakt aan de praat met een campinggast. Hij vraagt naar je motivatie voor je E&R-werk. Je kunt hem iets vertellen over het waarom van E&R. Over de liefde van Christus, van waaruit je dit werk wilt doen.
Maar heel vaak is het eerst de daad. Samen bezig zijn met een spel. Kinderen in de kinderclub. Samen aan het werk in een ontspannen sfeer. En dan is daar opeens die ontmoeting. Vanuit de ontmoeting ontstaat er ruimte voor het Woord. Dat geldt voor evangelisatie en voor zending. Dichtbij en veraf.

Tegenwoordig spreken we ook niet meer over zending, maar het gaat over mission, waarbij woord en daad samen gaan.
Vroeger maakten we een nadrukkelijk onderscheid tussen zending en hulpverlening. Zending was een taak van de kerk en hulpverlening van particuliere organisaties. Dat onderscheid is vervallen: kerken en De Verre Naasten werken nauw samen.

Zo zijn er bij E&R heel wat onzinnige discussies gevoerd:
'Waar gaat het nu in eerste instantie om, om de E of de R'
'Waar ligt de prioriteit, bij evangelisatie of bij recreatie?'
'Een dag waarop je geen geloofsgesprek met een gast hebt gevoerd, is een verloren dag?'
Vragen die er niet toe doen!

Naar buiten
Je laat iets zien van de barmhartigheid van Christus. En je bent bereid om je te verantwoorden, voor je daden als daarom wordt gevraagd. In mission, evangelisatie en diaconaat staat vaak de daad voorop. Diaconaat beweegt zich ook steeds meer naar buiten.
In het verleden waren de diakenen vooral bezig binnen de gemeente. Maar ook daar zie je een beweging. Een beweging naar buiten, naar de wijk, de stad. Betrokkenheid bij de WMO, de voedselbank etc.
Laten zien en ervaren wat het betekent dat je aangestoken bent door het Evangelie. Een evangelie van barmhartigheid en bevrijding van genade en vergeving.

En dan kan daar het Woord bij komen. Vanuit de ontmoeting, de relatie. Niet tegenover elkaar, maar samen op: woord en daad. Evangelisatie en recreatie.

Verwarring
Zo is E&R 45 jaar geleden gestart. In een periode dat er veel verwarring was binnen de gereformeerde kerken. Een periode waarin er net een afscheiding was geweest, met alle moeiten en verdriet van dien. Een periode waarin kerkmensen heel druk bezig waren met zichzelf: het eigen gelijk, tegenover de ander.

In die zin was E&R een tegenbeweging. Een kerk moet een kerk zijn die uitdaagt en uitnodigt. Jongeren riepen op om naar buiten te kijken. En gelukkig vond dit ook weerklank binnen de kerken. Er was vanaf het begin veel steun voor deze beweging. Ondanks de kritiek van enkelingen die evangelisatie een exclusieve taak van de kerken zelf achten. Maar de Synode van Kampen (1975) gaf ruimte voor E&R.
Ruimte voor jongeren om in woord en daad mensen te laten zien en horen van Gods grote daden.

Tegendraads
Omdat God mensen zoekt. Mensen die zich soms willen verstoppen, maar toch gevonden mogen worden. Soms op plekken waar ze het niet verwachten, bijvoorbeeld op een camping. Soms op tijden dat ze het niet verwachten, bijvoorbeeld in de vakantie. Al 45 jaar mag E&R een instrument zijn om mensen te zoeken en te redden. Laat E&R nog steeds maar een tegendraadse beweging zijn.
Kritisch en actief, naar binnen en naar buiten. Zo mag dit mooie werk, onder Gods zegen, nog steeds worden voortgezet.
God dank!

N.a.v. Lucas 19: 1-10

Door Jan Knepper, mede-oprichter en eerste voorzitter E&R

//Aanmelden

//E&R op Instagram

Instagram

//Gezocht voor de zomer

Advertentie Nederlands Dagblad v3.0

//E&R op Twitter

twitter @evangelisatie

//Vragen over geloven?

//E&R op Facebook